Strane

Akcije

Od ukupno 574.782.853 akcija

# Akcija Bonus za veštinu Postignuto Postignuto %
1 GunGame Level Up 1 326.564.827 57%
2 Headshot 1 161.627.528 28%
3 GunGame Level Down -5 29.453.548 5%
4 Domination 5 17.738.516 3%
5 GunGame Level Steal 5 15.259.956 3%
6 Revenge 5 10.628.978 2%
7 GunGame Leader 1 6.918.221 1%
8 GunGame Multi-level 10 3.207.741 1%
9 Got to Last GunGame Level 5 1.467.905 0%
10 GunGame Won 30 957.162 0%
11 GunGame Lose -5 722.464 0%
12 Monster Kill (10 kills) 9 236.007 0%