Strane

Akcije

Od ukupno 605.742.549 akcija

# Akcija Bonus za veštinu Postignuto Postignuto %
1 GunGame Level Up 1 344.190.489 57%
2 Headshot 1 169.421.586 28%
3 GunGame Level Down -5 31.476.660 5%
4 Domination 5 18.759.971 3%
5 GunGame Level Steal 5 16.225.008 3%
6 Revenge 5 11.337.787 2%
7 GunGame Leader 1 7.343.425 1%
8 GunGame Multi-level 10 3.364.920 1%
9 Got to Last GunGame Level 5 1.569.963 0%
10 GunGame Won 30 1.023.386 0%
11 GunGame Lose -5 780.846 0%
12 Monster Kill (10 kills) 9 248.508 0%